نمایش 1 - 9 از 9 آیتم

ویندوز سرور  (9 محصول وجود دارد )

 • Windows Server 2012 R2 DataCenter X64 تک کاربر این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود

  تومان 196.000
 •  Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard X64  تک کاربر این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود هدیه اشتراک یکساله Avast Internet Security

  تومان 186.000
 • Microsoft Windows Server 2012 Standard X64 تک کاربر این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود هدیه اشتراک یکساله Avast Internet Security

  تومان 186.000
 •  Windows Server 2008 R2 Datacenter X64 تک کاربر این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود هدیه اشتراک یکساله Avast Internet Security

  تومان 116.000
 •  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 تک کاربر این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود هدیه اشتراک یکساله Avast Internet Security

  تومان 106.000
 •  Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard X64 تک کاربر این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود هدیه اشتراک یکساله Avast Internet Security

  تومان 96.000
 • Windows Server 2016 Standard یک سیستم این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود

  تومان 220.000
 • Windows Server 2016 Essentials یک سیستم این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود

  تومان 220.000
 • Windows Server 2016 Datacenter یک سیستم این محصول از طرف کیف دیجیتال دو سال پشتیبانی و ضمانت میشود

  تومان 320.000
نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
نماد اعتماد الکترونيکي