شما میتوانید برای ثبت شکایات خود از اطلاعات تماس زیر استفاده و یا به صفحه تماس با ما  مراجعه و با مدیریت سایت در تماس باشید 

ایمیل : support@digibag.net

تلفن: 03442451031

http://belrus.net